Billboard, Malé Bielice (hl. cestný ťah I/64 Partizánske - Topolčany Malé Bielice)

pri podniku VELUX, výjazd z Malých Bielic, ľavá strana bližšie pri ceste

Mesto: Malé Bielice
Kraj:
Ulica: hl. cestný ťah I/64 Partizánske - Topolčany Malé Bielice
Rozmer: 510 cm x 240 cm
Číslo plochy: 441017

Podobné plochy v okolí

Prečo hľadať reklamu na

1 Ponuka billboardov

od takmer všetkých slovenských reklamných agentúr na jednom mieste

2 Rýchle porovnanie

cien naprieč trhom

3 Spojíme vás priamo

s majiteľmi plôch - bez prostredníkov

4 Združujeme lokálne agentúry

správna voľba pre menšie reklamné kampane