Billboard, Považská Bystrica (hl. ťah št. cesty I/61)

kolmo vpravo, smer BA - Žilina, za motorestom Oáza

Mesto: Považská Bystrica
Kraj:
Ulica: hl. ťah št. cesty I/61
Rozmer: 510 cm x 240 cm
Číslo plochy: 491054
Poloha:
  • kolmo

Podobné plochy v okolí

Prečo hľadať reklamu na

1 Ponuka billboardov

od takmer všetkých slovenských reklamných agentúr na jednom mieste

2 Rýchle porovnanie

cien naprieč trhom

3 Spojíme vás priamo

s majiteľmi plôch - bez prostredníkov

4 Združujeme lokálne agentúry

správna voľba pre menšie reklamné kampane