Billboard, Holíč (Kopčanská - sm. centrum)

príjazd od Kútov a Bratislavy, za ČS Slovnaft, kolmo, vľavo

Mesto: Holíč
Kraj:
Ulica: Kopčanská - sm. centrum
Rozmer: 510 cm x 240 cm
Číslo plochy: 601041

Podobné plochy v okolí

Prečo hľadať reklamu na

1 Ponuka billboardov

od takmer všetkých slovenských reklamných agentúr na jednom mieste

2 Rýchle porovnanie

cien naprieč trhom

3 Spojíme vás priamo

s majiteľmi plôch - bez prostredníkov

4 Združujeme lokálne agentúry

správna voľba pre menšie reklamné kampane