Billboard, Dvorianky (Hlavná)

Plocha č.2 a č.3 - Billboard je na začiatku obce Dvorianky smer Vranov nad Topľou (Prešov). Plochy 2 a 3 je možné využiť ako jednu plochu o rozmere 10,2 x 2,4 metra. Cena záleží od dĺžky prenájmu.

Mesto: Dvorianky
Kraj:
Ulica: Hlavná
Rozmer: 510 cm x 240 cm
Číslo plochy: 691105
Umiestnenie plochy:
  • obytná štvrť
Viditeľnosť:
  • viac než 100 m
Poloha:
  • kolmo
Komunikace:
  • cesty II. triedy
  • príjazd

Podobné plochy v okolí

Prečo hľadať reklamu na

1 Ponuka billboardov

od takmer všetkých slovenských reklamných agentúr na jednom mieste

2 Rýchle porovnanie

cien naprieč trhom

3 Spojíme vás priamo

s majiteľmi plôch - bez prostredníkov

4 Združujeme lokálne agentúry

správna voľba pre menšie reklamné kampane