Billboard, Tvrdošín (Nová, E77, I/59)

Tvrdošín - Krásna Hôrka, smer Nižná nad Oravou, Dolný Kubín, Ružomberok, Žilina

Mesto: Tvrdošín
Kraj:
Ulica: Nová, E77, I/59
Rozmer: 510 cm x 240 cm
Číslo plochy: 731021
Poloha:
  • kolmo
Komunikace:
  • cesty I. triedy

Podobné plochy v okolí

Prečo hľadať reklamu na

1 Ponuka billboardov

od takmer všetkých slovenských reklamných agentúr na jednom mieste

2 Rýchle porovnanie

cien naprieč trhom

3 Spojíme vás priamo

s majiteľmi plôch - bez prostredníkov

4 Združujeme lokálne agentúry

správna voľba pre menšie reklamné kampane