Reklamné plochy Zvolen:

Vyberte si z 226 plôch v Zvolene

771005 Billboard, Zvolen (Zvolen, E571, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Zvolen (Zvolen, E571, medzinárodná komunikácia), 130 € / mesiac

Zvolen - mesto, výjazd z mesta, smer Lučenec, Košice, RS, vpravo

Komunikácie: výjazd
Poloha: kolmo
773002 Bigboard, Zvolen-Bučina (Bučina, E571, medzinárodná komunikácia)

Bigboard, Zvolen-Bučina (Bučina, E571, medzinárodná komunikácia), 900 € / mesiac

Zvolen - príjazd do mesta zo smeru Lučenec, Rimavská Sobota, Košice, vľavo

Komunikácie: príjazd
Poloha: kolmo
771001 Billboard, Zvolen (Zvolen, E571, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Zvolen (Zvolen, E571, medzinárodná komunikácia), 130 € / mesiac

Zvolen - výjazd z mesta, smer Lučenec, Košice, vpravo

Komunikácie: výjazd
Poloha: kolmo
771002 Billboard, Zvolen (Zvolen, E571, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Zvolen (Zvolen, E571, medzinárodná komunikácia), 130 € / mesiac

Zvolen - príjazd do mesta zo smeru Lučenec, Košice, vľavo

Komunikácie: príjazd
Poloha: kolmo
771003 Billboard, Zvolen (Zvolen, E571, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Zvolen (Zvolen, E571, medzinárodná komunikácia), 130 € / mesiac

Zvolen - mesto, obchvat mesta, smer centrum, ZH, BA, BB, vpravo

Poloha: kolmo
771004 Billboard, Zvolen (Zvolen, E571, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Zvolen (Zvolen, E571, medzinárodná komunikácia), 130 € / mesiac

Zvolen - mesto, smer centrum, Krupina, Šahy, DT, KE, zimný štadión, Hypernova, vľavo

Poloha: kolmo
771006 Billboard, Zvolen (Zvolen, E571, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Zvolen (Zvolen, E571, medzinárodná komunikácia), 130 € / mesiac

Zvolen - mesto, príjazd do mesta zo smeru Lučenec, Košice, vľavo

Komunikácie: príjazd
Poloha: kolmo
771008 Billboard, Zvolen (E 77, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Zvolen (E 77, medzinárodná komunikácia), 130 € / mesiac

Zvolen - mesto, príjazd do mesta zo smeru Šahy, Krupina - E77, vľavo

Komunikácie: príjazd
Poloha: kolmo
771013 Billboard, Zvolen (Ulica T.G. Masaryka)

Billboard, Zvolen (Ulica T.G. Masaryka), 130 € / mesiac

Zvolen - mesto, hlavný mestský ťah, výjazd z marketu KAUFLAND, vpravo

Komunikácie: výjazd
Poloha: kolmo
773001 Bigboard, Zvolen-Bučina (Bučina, E571, medzinárodná komunikácia)

Bigboard, Zvolen-Bučina (Bučina, E571, medzinárodná komunikácia), 900 € / mesiac

Zvolen - výjazd z mesta, smer Lučenec, Rimavská Sobota, Košice, vpravo

Komunikácie: výjazd
Poloha: kolmo