Reklamné plochy Ilava:

Vyberte si z 52 plôch v Ilave

251001 Billboard, Dubnica nad Váhom (Obrancov mieru)

Billboard, Dubnica nad Váhom (Obrancov mieru), 130 € / mesiac

Dubnica nad Váhom - mesto, OD TESCO, Na parkovisku TESCO

Komunikácie: parkovisko
Okolie: pošta, obchodný dom, supermarket, čerpacia stanica
251002 Billboard, Dubnica nad Váhom (Obrancov mieru)

Billboard, Dubnica nad Váhom (Obrancov mieru), 130 € / mesiac

Dubnica nad Váhom - mesto, OD TESCO, Na parkovisku TESCO

Komunikácie: parkovisko
Okolie: pošta, obchodný dom, supermarket, čerpacia stanica
251003 Billboard, Dubnica nad Váhom (Obrancov mieru)

Billboard, Dubnica nad Váhom (Obrancov mieru), 130 € / mesiac

Dubnica nad Váhom - mesto, OD TESCO, Na parkovisku TESCO

Komunikácie: parkovisko
Okolie: pošta, obchodný dom, supermarket, čerpacia stanica
251041 Billboard, Dubnica n./Váhom (Obrancov mieru)

Billboard, Dubnica n./Váhom (Obrancov mieru), na dotaz

príjazd od Trenčína smer centrum, bočná stena obyt. bloku, kolmo

251042 Billboard, Dubnica n./Váhom (Obrancov mieru)

Billboard, Dubnica n./Váhom (Obrancov mieru), na dotaz

príjazd od Trenčína smer centrum, bočná stena obyt. bloku, kolmo

251043 Billboard, Dubnica n./Váhom (Ilavská cesta)

Billboard, Dubnica n./Váhom (Ilavská cesta), na dotaz

škola, hl. vchod ZTS, parkovisko, stanica SAD, vjazd do mesta

251044 Billboard, Dubnica n./Váhom (Ilavská cesta)

Billboard, Dubnica n./Váhom (Ilavská cesta), na dotaz

škola, hl. vchod ZTS, parkovisko, stanica SAD, vjazd do mesta

251045 Billboard, Dubnica n./Váhom (Štúrova)

Billboard, Dubnica n./Váhom (Štúrova), na dotaz

križovatka, nák. centrum, pohyb chodcov

251046 Billboard, Dubnica n./Váhom (Ul. Pod Hájom)

Billboard, Dubnica n./Váhom (Ul. Pod Hájom), na dotaz

sídlisko, pohyb chodcov, nák. stredisko, prejazd - vľavo

251047 Billboard, Dubnica n./Váhom (Ul. Pod Hájom)

Billboard, Dubnica n./Váhom (Ul. Pod Hájom), na dotaz

sídlisko, pohyb chodcov, nák. stredisko, ZŠ, prejazd - vpravo