Billboard, Dubnica n/Váhom (E-75/BA-ŽA)

E-75/BA-ŽA,Prejtská motorest,2

Mesto: Dubnica n/Váhom
Kraj:
Ulica: E-75/BA-ŽA
Rozmer: 510 cm x 240 cm
Číslo plochy: 251050
Viditeľnosť:
  • 20 - 50 m
Poloha:
  • rovnobežne
Okolie:
  • hotel
Komunikace:
  • cesty I. triedy
  • výjazd
  • parkovisko
  • križovatka

Podobné plochy v okolí

Prečo hľadať reklamu na

1 Ponuka billboardov

od takmer všetkých slovenských reklamných agentúr na jednom mieste

2 Rýchle porovnanie

cien naprieč trhom

3 Spojíme vás priamo

s majiteľmi plôch - bez prostredníkov

4 Združujeme lokálne agentúry

správna voľba pre menšie reklamné kampane