Billboard, Ilava (Štúrova,J)

nemocnica,OC Idea,ČS-Oliva,1 Billa

Mesto: Ilava
Kraj:
Ulica: Štúrova,J
Rozmer: 510 cm x 240 cm
Číslo plochy: 251053
Viditeľnosť:
  • viac než 100 m
Poloha:
  • kolmo
Okolie:
  • stanica ŽSR, SAD
  • zdravotnícke zariadenie
  • obchodný dom
  • čerpacia stanica
Komunikace:
  • križovatka

Podobné plochy v okolí

Prečo hľadať reklamu na

1 Ponuka billboardov

od takmer všetkých slovenských reklamných agentúr na jednom mieste

2 Rýchle porovnanie

cien naprieč trhom

3 Spojíme vás priamo

s majiteľmi plôch - bez prostredníkov

4 Združujeme lokálne agentúry

správna voľba pre menšie reklamné kampane