Reklamné plochy Trnava:

Vyberte si z 283 plôch v Trnave

711056 Billboard, Trnava (Nobelova ulica)

Billboard, Trnava (Nobelova ulica), 120 € / mesiac

pri čerpacej stanici, smer centrum mesta, 2/1

Poloha: rovnobežne
711057 Billboard, Trnava (Nobelova ulica )

Billboard, Trnava (Nobelova ulica ), 120 € / mesiac

pri čerpacej stanici, smer centrum mesta, 2/2

Poloha: rovnobežne
711058 Billboard, Trnava (Modranská cesta )

Billboard, Trnava (Modranská cesta ), 120 € / mesiac

vjazd do Trnavy od Modry, smer centrum

Poloha: kolmo
711059 Billboard, Trnava (Modranská cesta )

Billboard, Trnava (Modranská cesta ), 120 € / mesiac

výjazd z Trnavy, smer Modra

Poloha: kolmo
711060 Billboard, Trnava (Modranská cesta )

Billboard, Trnava (Modranská cesta ), 120 € / mesiac

vjazd do Trnavy od Modry, smer centrum, 2.v poradí

Poloha: kolmo
711061 Billboard, Trnava (Modranská cesta )

Billboard, Trnava (Modranská cesta ), 120 € / mesiac

výjazd z Trnavy, smer Modra, 2.v poradí

Poloha: kolmo
711062 Billboard, Bíňovce (cesta 1. triedy Senica - Trnava )

Billboard, Bíňovce (cesta 1. triedy Senica - Trnava ), 120 € / mesiac

2. od cesty, smer Trnava 2/1

711063 Billboard, Bíňovce (cesta 1. triedy Trnava - Senica  )

Billboard, Bíňovce (cesta 1. triedy Trnava - Senica ), 120 € / mesiac

2. od cesty, smer Trnava 2/1

711064 Billboard, Bíňovce (cesta 1. triedy Senica - Trnava)

Billboard, Bíňovce (cesta 1. triedy Senica - Trnava), 120 € / mesiac

1. od cesty, smer Trnava 2/2

711065 Billboard, Bíňovce (cesta 1. triedy Senica - Trnava)

Billboard, Bíňovce (cesta 1. triedy Senica - Trnava), 120 € / mesiac

smer Trnava, 2. od cesty, 2/1