Reklamné plochy Trnava:

Vyberte si z 283 plôch v Trnave

716009 Cityboard, Trnava (Zelený Kríček)

Cityboard, Trnava (Zelený Kríček), na dotaz

Komunikácie: parkovisko, križovatka
Okolie: MHD, obchodný dom, čerpacia stanica
716010 Cityboard, Trnava (Spartakovská )

Cityboard, Trnava (Spartakovská ), na dotaz

pri zimnom štadióne

Komunikácie: parkovisko
Okolie: MHD, športové zariadenie, obchodný dom, čerpacia stanica, škola ZŠ, SŠ, VŠ
716011 Cityboard, Trnava (Spartakovská ul.)

Cityboard, Trnava (Spartakovská ul.), na dotaz

Komunikácie: parkovisko, križovatka
Okolie: MHD, obchodný dom, čerpacia stanica, škola ZŠ, SŠ, VŠ