Reklamné plochy Trnava:

Vyberte si z 300 plôch v Trnave

711141 Billboard, Trnava (š. c. II / 504 - sm.Modra)

Billboard, Trnava (š. c. II / 504 - sm.Modra), na dotaz

výjazd z Trnavy sm. Modra, priemyselná zóna, kolmo, vľavo

711142 Billboard, Trnava (š. c. II / 504 - sm.Trnava)

Billboard, Trnava (š. c. II / 504 - sm.Trnava), na dotaz

príjazd do Trnavy od Modry, priemyselná zóna, kolmo, vpravo

711143 Billboard, Bíňovce (š. c. I/51 - sm. Senica)

Billboard, Bíňovce (š. c. I/51 - sm. Senica), na dotaz

príjazd od Trnavy - sm. Senica, futbalové ihrisko, šikmo, vľavo

711144 Billboard, Bíňovce (š. c. I/51 - sm. Trnava)

Billboard, Bíňovce (š. c. I/51 - sm. Trnava), na dotaz

príjazd od Senice - sm. Trnava, futbalové ihrisko, šikmo, vpravo

711145 Billboard, Hrnčiarovce nad Parnou (š. c. I/61 - sm. Trnava)

Billboard, Hrnčiarovce nad Parnou (š. c. I/61 - sm. Trnava), na dotaz

št. c. I/61, km. 46, vpravo kolmo, príjazd do Trnavy od Senca, Bratislavy

711146 Billboard, Hrnčiarovce nad Parnou (š. c. I/61 - sm. Bratislava)

Billboard, Hrnčiarovce nad Parnou (š. c. I/61 - sm. Bratislava), na dotaz

št. c. I/61, km. 46, vľavo kolmo, výjazd z Trnavy smerom do Senca,Bratislavy

711147 Billboard, Šelpice (š. c. I/51 - sm. Trnava)

Billboard, Šelpice (š. c. I/51 - sm. Trnava), na dotaz

št. c. I/51, km122, 2, vpravo, kolmo, príjazd do Trnavy od Senice

711148 Billboard, Trstín (š. c. I/51 - sm. Trnava)

Billboard, Trstín (š. c. I/51 - sm. Trnava), na dotaz

cestný ťah Senica - Trnava,pred obcou, kolmo, vpravo

711149 Billboard, Trstín (š. c. I/51 - sm. Senica)

Billboard, Trstín (š. c. I/51 - sm. Senica), na dotaz

na výjazde z obce , ťah Trnava - Senica, kolmo, vpravo

711150 Billboard, Trstín (š. c. I/51 - sm. Trnava)

Billboard, Trstín (š. c. I/51 - sm. Trnava), na dotaz

na príjazde do obce, ťah Senica - Trnava , kolmo, vľavo