Billboard, Banská Bystrica (Švermova - sm. sídl. Fončorda)

Základné informácie

Mesto:
Banská Bystrica
Kraj:
Banskobystrický kraj
Ulica:
Švermova - sm. sídl. Fončorda
Popis:
frekvent. mestská komunikácia, LIDL, hotel Dixon, nemocnica, SŠ, SOU, VŠ, internáty, kolmo, vľavo
Rozmer:
510 cm x 240 cm
ID plochy:
101303

Podobné plochy v okolí