Billboard, Nána (Madáchova ul.)

Hlavný cestný ťah Štúrovo–Želiezovce-Levice

Mesto: Nána
Kraj:
Ulica: Madáchova ul.
Rozmer: 510 cm x 240 cm
Číslo plochy: 431069
Umiestnenie plochy:
  • centrum
Poloha:
  • kolmo
Komunikace:
  • cesty I. triedy
  • pešia zóna

Podobné plochy v okolí

Prečo hľadať reklamu na

1 Ponuka billboardov

od takmer všetkých slovenských reklamných agentúr na jednom mieste

2 Rýchle porovnanie

cien naprieč trhom

3 Spojíme vás priamo

s majiteľmi plôch - bez prostredníkov

4 Združujeme lokálne agentúry

správna voľba pre menšie reklamné kampane