Billboard, Leopoldov (Leopoldov-Piešťany)

Leopoldov-Piešťany,O príj.od E-75,sm Hlohovec,Ľ

Mesto: Leopoldov
Kraj:
Ulica: Leopoldov-Piešťany
Rozmer: 510 cm x 240 cm
Číslo plochy: 231026
Viditeľnosť:
  • 50 - 100 m
Poloha:
  • kolmo
Okolie:
  • stanica ŽSR, SAD
Komunikace:
  • cesty I. triedy
  • príjazd

Podobné plochy v okolí

Prečo hľadať reklamu na

1 Ponuka billboardov

od takmer všetkých slovenských reklamných agentúr na jednom mieste

2 Rýchle porovnanie

cien naprieč trhom

3 Spojíme vás priamo

s majiteľmi plôch - bez prostredníkov

4 Združujeme lokálne agentúry

správna voľba pre menšie reklamné kampane