Billboard, Leopoldov (Piešťany-Leopoldov,O)

príj.od E-75,sm Piešťany,1

Mesto: Leopoldov
Kraj:
Ulica: Piešťany-Leopoldov,O
Rozmer: 510 cm x 240 cm
Číslo plochy: 231028
Viditeľnosť:
  • viac než 100 m
Poloha:
  • kolmo
Okolie:
  • stanica ŽSR, SAD
Komunikace:
  • cesty I. triedy
  • príjazd

Podobné plochy v okolí

Prečo hľadať reklamu na

1 Ponuka billboardov

od takmer všetkých slovenských reklamných agentúr na jednom mieste

2 Rýchle porovnanie

cien naprieč trhom

3 Spojíme vás priamo

s majiteľmi plôch - bez prostredníkov

4 Združujeme lokálne agentúry

správna voľba pre menšie reklamné kampane