Billboard, Chminianska Nová Ves (hlavný cestný ťah Prešov - Poprad )

Mesto: Chminianska Nová Ves
Kraj:
Ulica: hlavný cestný ťah Prešov - Poprad
Rozmer: 510 cm x 240 cm
Číslo plochy: 501183
Poloha:
  • kolmo

Podobné plochy v okolí

Prečo hľadať reklamu na

1 Ponuka billboardov

od takmer všetkých slovenských reklamných agentúr na jednom mieste

2 Rýchle porovnanie

cien naprieč trhom

3 Spojíme vás priamo

s majiteľmi plôch - bez prostredníkov

4 Združujeme lokálne agentúry

správna voľba pre menšie reklamné kampane