Billboard, Chminianska Nová Ves (Hlavný cestný ťah Poprad - Prešov )

Mesto: Chminianska Nová Ves
Kraj:
Ulica: Hlavný cestný ťah Poprad - Prešov
Rozmer: 510 cm x 240 cm
Číslo plochy: 501234
Viditeľnosť:
  • 50 - 100 m
Poloha:
  • šikmo
Komunikace:
  • cesty I. triedy

Podobné plochy v okolí

Prečo hľadať reklamu na

1 Ponuka billboardov

od takmer všetkých slovenských reklamných agentúr na jednom mieste

2 Rýchle porovnanie

cien naprieč trhom

3 Spojíme vás priamo

s majiteľmi plôch - bez prostredníkov

4 Združujeme lokálne agentúry

správna voľba pre menšie reklamné kampane